כלי עבודה

כימיקלים


מכירת אבקות גבס, רובָּה, חומרי מילוי, חומרי אטימה, דבקים, סרטי הדבקה, חומרי ניקוי, חומרי הדברה, תחבושות ופינות לגבס, שמנים, מדללים, ניילון ומוצריו, חומרי הברקה ועוד.